Сравнение между таксите на Claimcompass, Claimhelp и ClaimFlights

С коя компания за обезщетение по Регламент (ЕО) 261/2004 ще получите най-висока сума за закъснял полет?

Обезщетение съгласно Регламент (ЕО) 261/2004 Най-висока сума за получаване с ClaimFlights Вашета сума за получаване с  ClaimCompass Вашета сума за получаване с Claimhelp
€250 187.74 € 187.5 € 187.5 €
€400 300.40 € 300 € 300 €
€600 450.60 € 450 € 450 €
Вие получавате 75.10% 75% Pribl. 75%
Общо такси 24.90% 25% (вкл. приложимия ДДС) 25% вкл. приложимия ДДС (без вкл. банкови такси за превод, валутен курс)

Закъснял или отмен полет или отказан достъп на борда?

Claimcompass е регистрирана в Службата за интелектуална собственост марка на „КЛЕЙМКОМПАС“ ЕООД. Claimhelp не е марка, регистрирана в Европейската служба за интелектуална собственост. ClaimFlights е компания, регистрирана в Германия, лицензирана от германското правителство за предявяване на обезщетение в полза на клиентите. ClaimFlights е регистрирана към Службата за интелектуална собственост търговска марка на Claim Flights GmbH.

Тази статия е съставена през юли 2019 г. въз основа на достъпната за нас информация. Тествахме уебсайтовете и цените на фирмите за претендиране на обезщетение като използвахме български потребителски профил и избрахме най-добрата цена за лице с местожителство за данъчни цели в България.

Коя е най-добрата компания за претендиране на обезщетение при закъснение на полет?

Претендирането на обезщетение при закъснение или отмяна на полети може да бъде скъпо начинание. Много компании за претендиране на обезщетение промениха ценовата си политика, като я направиха в проценти. По този начин за крайния потребител е трудно да разбере, какъв е размера на разходите при съответната компания. Това води до объркване за потребителя при избора му на най-добрата компания за претендиране на обезщетение при закъснение на полет.

Някои компании за претендиране на обезщетение дори имат модел за формиране на комисионна, при който клиентите трябва да плащат за услугата и дейностите при евентуално съдебно производство с различни проценти. С тези ценоразписи е трудно за потребителя да разбере крайната цена, която трябва да плати.

Поради тази причина ние поехме инициатива да тестваме 10 различни полета със съответните компании за претендиране на обезщетение, да публикуваме таксите им в цифри и да ги сравним.

Изчислихме общия размер на разходите в цифри. Окончателното обезщетение показва сумата, която ще получите след приспадане на всички разходи. Това Ви позволява да разберете какво можете да получите след приспадане на други такси като напр. такса за услуги или административни такси и ДДС.

Как да избера най-добрата компания за претендиране на обезщетение за полети?

Първото нещо, което трябва да направите, преди да поискате обезщетение, е да се уверите, че избраната от Вас компания е регистрирано юридическо лице.

Ако компанията е регистрирана като юридическо лице, то би могло Вашият иск да бъде застрахован срещу несъстоятелност и компанията да бъде контролирана от държавните органи.

В случай на възникнал проблем може да се обърнете към компетентния държавен орган и да подадете оплакване срещу фирмата и властите да Ви помогнат.

Ако фирмата е „събирач на искове“ или е регистрирана на екзотична дестинация, може да възникнат затруднения. Има компании, които твърдят, че могат да Ви помогнат, но всичко, което в действителност правят, е да събират Вашите данни, обикновено чрез уебсайт, и след това да продадат Вашия случай на регистрирана фирма или на адвокати! Не са много адвокатите, които се занимават с подобни искове.

Какъв е размерът на обезщетението, което може да получите за закъснял или отменен полет?

Съгласно Регламент (ЕО) 261/2004 пътниците имат право на финансово обезщетение в размер до 600 евро от авиокомпаниите при закъснение на полет над 3 часа, отмяна на полет без предварително уведомление или отказан достъп на борда поради свръхрезервация.Проблемът при полета трябва да бъде по вина на авиокомпаниите, а не поради извънредни обстоятелства като екстремно време или „форсмажорни обстоятелства“, за да имате право на обезщетение.

Понякога е трудно да получите обезщетението, което авиокомпанията Ви дължи. Често авиокомпанията отказва или не отговаря на писма и имейли на клиенти.

Така че, ако сами не успеете да получите обезщетение, компаниите за претендиране на обезщетение при закъснение на полети могат да Ви помогнат да получите парите обратно – често дори в кратки срокове.

Как работят компаниите за претендиране на обезщетение за полети?

По принцип всички компании работят на принципа „Няма успех = Няма такса“ и не е нужно да плащате, ако те не успеят да получат обезщетение. Те Ви спестяват главоболията, т.е. вършат цялата работа и проследяват процеса на предявяване на обезщетение.

Повечето компании изискват от Вас пълномощно, за да обработят Вашия случай. Това е нормално и вероятно е най-добрият начин да Ви представляват в съда или пред авиокомпанията. То дава правомощия на компанията да работи от Ваше име.

По принцип всички компании предлагат клиентски портал или приложение, с което можете да следите статуса на Вашия случай. След като парите са получени от авиокомпанията, те начисляват такса за услугата и превеждат остатъка от сумата по Вашата сметка.

Трябва да сте наясно с техните такси, комисиони, ценоразпис и условия. Сайтове за коментари на потребители като Trustpilot ще Ви помогнат да се ориентирате по-добре.

Сравняване на таксите на Claimcompass & Claimhelp с таксата на ClaimFlight

На първо място трябва да се отбележи, че всички горепосочени компании за претендиране на обезщетение предлагат на клиентите квалифицирана помощ, която се състои в извършване на голям обем от работа по предявяване на правата на пътниците.

До началото на 2019 г. много компании за претендиране на обезщетение въведоха нови правила за ценообразуване, включително:

 • Обща стойност над 50%, ако се налага представителство в съдебно производство (т.е. такса за услуги и съдебни действия)
 • Системи с ценови диапазон от 25% до над 50%
 • Административна такса за обработка £ 25
 • Понякога трудно разбираеми системи за отстъпки и ваучери

Много компании рекламират таксите си в проценти. За потребителите обаче е по-лесно да работят с абсолютни числа.

Установихме, че е по-справедливо, ако потребителите предварително знаят каква сума точно трябва да платят и какво ще получат.

Това проучване е проведено през юли 2019 г.

Такси на Claimcompass

Claimcompass е регистрирана в Службата за интелектуална собственост марка на „КЛЕЙМКОМПАС“ ЕООД. Те начисляват такса за услуга в размер на 25% от общото обезщетение вкл. приложимия ДДС.

По-долу ще намерите таблица с 10 различни полета, тествани с Claimcompass.

Случай (ако бъде решен в съда) Обезщетение съгласно Регламент 261/2004 Такса на Claimcompass Сума за получаване
Полет BA3281 на 16.02.2019 с British Airways 250 € 62.5 € 187.5 €
Полет FR2469 на 09.02.2019 с Ryanair 250 € 62.5 € 187.5 €
Полет LH1902 на 17.02.2019 с Lufthansa 250 € 62.5 € 187.5 €
Полет U28164 на 20.02.2019 с easyJet 400 € 100 € 300 €
Полет FR8179 на 20.02.2019 с Ryanair 400 € 100 € 300 €
Полет W63012 на 19.02.2019 с Wizz Air 400 € 100 € 300 €
Полет DE3535 на 05.02.2019 с Condor 600 € 150 € 450 €
Полет AF861 на 17.02.2019 с Air France 600 € 150 € 450 €
Полет IB7332 на 14.02.2019 с Iberia 600 € 150 € 450 €
Полет AF861 на 19.02.2019 с Air France 600 € 150 € 450 €

Такси на Claimhelp

Claimhelp не е марка, регистрирана в Европейската служба за интелектуална собственост. Те начисляват такса в размер на 25% от обезщетението вкл. приложимия ДДС (без вкл. банкови такси за превод, валутен курс).

По-долу ще намерите таблица с 10 различни полета, тествани с Claimhelp.

Случай (ако бъде решен в съда) Обезщетение съгласно Регламент 261/2004 Такса на Claimhelp Сума за получаване
Полет BA3281 на 16.02.2019 с British Airways 250 € 62.5 € 187.5 €
Полет FR2469 на 09.02.2019 с Ryanair 250 € 62.5 € 187.5 €
Полет LH1902 на 17.02.2019 с Lufthansa 250 € 62.5 € 187.5 €
Полет U28164 на 20.02.2019 с easyJet 400 € 100 € 300 €
Полет FR8179 на 20.02.2019 с Ryanair 400 € 100 € 300 €
Полет W63012 на 19.02.2019 с Wizz Air 400 € 100 € 300 €
Полет DE3535 на 05.02.2019 с Condor 600 € 150 € 450 €
Полет AF861 на 17.02.2019 с Air France 600 € 150 € 450 €
Полет IB7332 на 14.02.2019 с Iberia 600 € 150 € 450 €
Полет AF861 на 19.02.2019 с Air France 600 € 150 € 450 €

Такси на ClaimFlights

ClaimFlights е компания, регистрирана в Германия, лицензирана от германското правителство за предявяване на обезщетение в полза на клиентите. ClaimFlights е регистрирана към Службата за интелектуална собственост търговска марка на Claim Flights GmbH.

ClaimFlight начислява 20.75% върху общия размер на обезщетението + 20% ДДС, като не се начислява допълнителна такса при евентуално съдебно производство. Гражданите на САЩ и на други държави извън ЕС не трябва да плащат ДДС. ClaimFlights не начислява административна такса или такса за IBAN превод.

Случай (ако бъде решен в съда) Обезщетение съгласно Регламент 261/2004 Такса на ClaimFlights Сума за получаване
Полет BA3281 на 16.02.2019 с British Airways 250 € 62.26 € 187.74 €
Полет FR2469 на 09.02.2019 с Ryanair 250 € 62.26 € 187.74 €
Полет LH1902 на 17.02.2019 с Lufthansa 250 € 62.26 € 187.74 €
Полет U28164 на 20.02.2019 с easyJet 400 € 99.6 € 300.4 €
Полет FR8179 на 20.02.2019 с Ryanair 400 € 99.6 € 300.4 €
Полет W63012 на 19.02.2019 с Wizz Air 400 € 99.6 € 300.4 €
Полет DE3535 на 05.02.2019 с Condor 600 € 149.4 € 450.6 €
Полет AF861 на 17.02.2019 с Air France 600 € 149.4 € 450.6 €
Полет IB7332 на 14.02.2019 с Iberia 600 € 149.4 € 450.6 €
Полет AF861 на 19.02.2019 с Air France 600 € 149.4 € 450.6 €

Сравнение на цените на компании за претендиране на обезщетение при закъснение на полет

Всички цени включват такси за съдебни действия, тъй като приехме хипотезата, че случаят трябва да бъде представен за решаване пред съда (проучването на цените беше проведено през юли 2019 г.).

Случай (ако бъде решен в съда) Сума за получаване с Най-висока сума за получаване в нашия тест
Claimcompass Claimhelp Claim Flights
Полет BA3281 на 16.02.2019 с British Airways 187.5 € 187.5 € 187.74 € ClaimFlights
Полет FR2469 на 09.02.2019 с Ryanair 187.5 € 187.5 € 187.74 € ClaimFlights
Полет LH1902 на 17.02.2019 с Lufthansa 187.5 € 187.5 € 187.74 € ClaimFlights
Полет U28164 на 20.02.2019 с easyJet 300 € 300 € 300.4 € ClaimFlights
Полет FR8179 на 20.02.2019 с Ryanair 300 € 300 € 300.4 € ClaimFlights
Полет W63012 на 19.02.2019 с Wizz Air 300 € 300 € 300.4 € ClaimFlights
Полет DE3535 на 05.02.2019 с Condor 450 € 450 € 450.6 € ClaimFlights
Полет AF861 на 17.02.2019 с Air France 450 € 450 € 450.6 € ClaimFlights
Полет IB7332 на 14.02.2019 с Iberia 450 € 450 € 450.6 € ClaimFlights
Полет AF861 на 19.02.2019 с Air France 450 € 450 € 450.6 € ClaimFlights

Когато става въпрос за това, цените на коя компания за претендиране на обезщетение при закъснение на полет са най-ниски, ClaimFlights се очертава като най-евтин доставчик и може да бъде определен като най-добрата компания за претендиране на обезщетение при закъснение на полети.

Ваучери, купони, отстъпки и други намаления на цените

Доколкото ни е известно, никоя от фирмите за претендиране на обезщетение не предлага никакъв вид ваучери. Ако разполагате с ваучери за пътуване или купони от някоя от тези компании, можете да ни изпратите информация, която ще включим в материала относно това, как да получите най-добрата цена при претендиране на обезщетение за полет.

Клиентът заплаща такса само при успешно претендиране на обезщетение, т. е. за Вас няма финансов риск

ClaimFlights® работи на принципа „Няма успех = Няма такса“, т.е. Вие не плащате нищо, ако ние не получим обезщетение във Ваша полза. Можете да ни възложите случая си без финансов риск и така само да спечелите.

Дори и да не сте били склонни да упражните правата си срещу авиокомпанията поради риск от допълнителни разходи вкл. за евентуално съдебно производство, можете да упражните правата си с нас.

Хиляди пътници във въздушния транспорт все още не са се възползвали от правото си на финансово обезщетение. С ClaimFlights® няма какво да загубите. Разходи могат да възникнат само в случай на успех.

Не отлагайте, упражнете правата си. Проверете безплатно случая си с нас тук.

Пример: при иск в размер на 600 евро:

 • Ако спечелим, получавате 450.60 евро и ние покриваме всички разходи.
 • В случай на споразумение получавате между 0 и 450.60 евро и ние покриваме всички разходи.
 • Ако загубим, получавате 0 евро и ние покриваме всички разходи.

Няма финансов риск за Вас и ще се възползвате от нашите експертни познания.

Как да изберете най-добрата компания за претендиране на обезщетение при закъснение на полет?

Компаниите за претендиране на обезщетение трябва да имат опит с предявяване правата на пътниците във въздушния транспорт.

Освен цената трябва да проучите и техните общи условия. Някои компании крият високи разходи в общите си условия.

Проверете дали компанията начислява допълнителна „такса услуга“, ако случаят бъде отнесен за решаване пред съда, или други разходи като такси за превод.

ClaimFlights е помогнал на хиляди пътници във въздушния транспорт да упражнят правата си и разполагаме със знания и база данни, за да обработваме искове за обезщетение.

Освен цената трябва да обърнете внимание и на други фактори

Освен размера на обезщетението трябва да вземете предвид и други фактори, като напр.

 • Коментари на клиенти
 • Проверете за допълнителни скрити разходи в общите условия на компаниите за претендиране на обезщетение
 • Местоположение на компанията (възможни са проблеми с комуникацията с международни компании)
 • Регистрация на фирмата
 • Опит на компанията със случаи за обезщетение в полза на пътници
 • Фактори на сигурност като изпращане на Вашите данни чрез https защитена връзка (или бихте искали някой да може да има публичен достъп до Вашите данни?)
 • Леснодостъпна или лесна за ползване услуга
 • Разбира се, влагането на лични усилия в процеса на претендиране на обезщетение трябва да бъде сведено до минимум.

Ние следваме стриктно принципа „Няма успех = Няма такса”

Ако изберете ClaimFlights, марката за претендиране на обезщетение за полет, която спазва европейското законодателство – няма какво да губите.

Ние работим на принципа „Няма успех = Няма такса“. Това означава, че ако не спечелим Вашия случай, не трябва да плащате нищо.

Само ако спечелим, ние приспадаме разходите си от полученото от авиокомпанията обезщетение. Ако вече сте подали искане за обезщетение, можете да използвате нашата форма за контакт, чат функция или нашия клиентски портал, за да отправите въпросите си относно Вашия случай.

Нашите страхотни услуги – ClaimFlights

 • Справедлива цена в размер на 20,75% от обезщетението + 20% ДДС
 • Без скрити такси
 • Без административна или такса за превод
 • Съвременни технологии, като целият процес на обработка на искането за обезщетение се осъществява онлайн, без принтиране на документи или изпращане по пощата (с изключение в случай на съдебно производство)
 • Полетни данни относно проблеми с полетите и водещи процеси
 • Личен ClaimFlights експерт, който обработва случая Ви, както и обслужване на клиенти чрез чат, имейл, телефон или клиентски портал
 • Гаранция за качество и висок процент на успешни случаи в съда (приблизително 100% успех в съда)
 • Ниски разходи и справедлива алтернатива
 • Партньорска програма

Какво казват клиентите за нас?

trustpilot rating

Изберете как да претендирате за обезщетение

Лого Адвокат

Адвокат

Q
Такса от 30€ до 520€ + съдебни такси от 30€ до 385€
Q
Рискувате да загубите пари, ако загубите случая
Q
Влагате часове от личното си време
Q
Неизвестен резултат
Лого CF

Claim Flights

R
Допълнителни база данни и правни доказателства
R
Отнема само 2 минути от времето Ви
R
Плащате такса само ако победим
R
Експерти с висок процент на успех
Лого потребител

Опитвате сами

Q
Много авиокомпании игнорират исковете на пътниците
Q
Случаят все пак може да приключи в съда
Q
Инвестирате часове от времето си
Q
Ниски разходи

Предоставяме помощ на много езици - Claim Flights международни уебсайтове