Claim Flights GmbH Данни за компанията | Бон, Германия

Claim Flights GmbH (Търговски регистър, отдел Б, номер 21397 регистрация в Бон, Германия
Европейски номер по ДДС DE299690950
Управител Д-р Улбрих

Пощенски адрес:
Claim Flights GmbH
Postbox 35
D-78263 Buesingen
Germany

Гореща линия на английски: +44 (0)20 3318 4866

За основни въпроси: uk(at)claimflights.freshdesk.com

Регистрация като агенция за събиране на задължения съгласно §10, ал. 1, номер 1 от Закона за правните услуги (RDG)
Регистрация в регистъра за правни услуги с регистрационен номер 3712-951(7)
Орган по регистрация Висш регионален съд Кьолн
Застраховка професионална отговорност AXA иншурънс АГ Кьолн
Европейската комисия предоставя онлайн платформа за решаване на спорове на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

Какво казват клиентите за нас?

Изберете как да претендирате за обезщетение

Лого Адвокат

Адвокат

Q
Такса от 30€ до 520€ + съдебни такси от 30€ до 385€
Q
Рискувате да загубите пари, ако загубите случая
Q
Влагате часове от личното си време
Q
Неизвестен резултат
Лого CF

Claim Flights

R
Допълнителни база данни и правни доказателства
R
Отнема само 2 минути от времето Ви
R
Плащате такса само ако победим
R
Експерти с висок процент на успех
Лого потребител

Опитвате сами

Q
Много авиокомпании игнорират исковете на пътниците
Q
Случаят все пак може да приключи в съда
Q
Инвестирате часове от времето си
Q
Ниски разходи

Предоставяме помощ на много езици - Claim Flights международни уебсайтове