Регламент (ЕО)261/2004 – Права на пътниците

Европейските пътници, пътуващи със самолет, имат право на обезщетение при закъснение на полети с над 3 часа или отмяна с или без предизвестие, или отказан достъп на борда поради свръхрезервации или друга причина съгласно Регламент 261/2004.

Права на пътниците съгласно Регламент (ЕО) No. 261/2004 при закъснение или отмяна на полети

Пътниците имат право на обезщетение при закъснение на полети над 3 часа или отмяна без предизвестие, отказан достъп на борда поради свръхрезервации или друга причина съгласно Регламент 261/2004.

Регламентът определя общи европейски правила за обезщетяване и помощ на пътниците при голямо закъснение, отмяна или свръхрезервация на полети. Той предвижда обезщетение до 600 евро от авиокомпанията за причиненото неудобство, ако смущенията на полета са били под неин контрол или са могли да бъдат предотвратени. Размерът му зависи от дължината на маршрута и причината за закъснението или отмяната.

Авиокомпаниите могат да се позоват на „извънредни обстоятелства” (напр. извънредно лошо време, цунами, вулканични изригвания), но трябва да прилагат „Правото на грижа“ (напр. храна и напитки, 2 телефонни обаждания и/или настаняване в хотел). Може да имате и допълнителни права съгласно Конвенцията от Монреал или Гражданската въздухоплавателна администрация.

Правото на обезщетение при закъснение на полети или отмяна на полети съгласно Регламент (ЕО) 261/2004 важи за всички пътници без оглед на тяхното гражданство, ако полетът е:

 • излетял от летище в ЕС или
 • пристигнал на летище в ЕС с авиокомпания, регистрирана в ЕС.

Регламент 261 относно правата на пътниците

Съгласно Регламент (ЕО) No. 261/2004 авиокомпаниите дължат обезщетение, ако смущенията на полета са били под техен контрол или са могли да бъдат предотвратени. Размерът му зависи от дължината на маршрута и причината за закъснението или отмяната.

Права при закъснение на полети

Какво означава закъснение на полет?

Полетът е излетял или пристигнал по-късно от разписанието.

Вашите права при закъснение на полети

Регламент 261 предвижда право на пътниците, пътуващи със самолет, на обезщетение в зависимост от дължината на маршрута, ако полетът е закъснял над 3 часа при пристигане:

 • до 1,500 км – обезщетение от 250 евро;
 • между 1,500 км – 3,500 км – обезщетение от 400 евро;
 • над 3,500 км – обезщетение от 600 евро.

Закъснение при пристигане Разстояние Обезщетение
До 2 часа – 59 минути Всяко разстояние Не
Над 3 часа <= 1500 км 250€
1500 – 3500 км 400€
>= 3500 км 600€

Права при отмяна на полет

Какво означава отмяна на полет?

Полетът е планиран и е било резервирано поне едно място, но не е излетял.

Вашите права при отменен полет

Пътниците имат право на обезщетение за отменения полет, ако не са били информирани за отмяната поне 14 дни преди датата на излитане.

Какво се случва, ако Ви предложат алтернативен полет?

Ако алтернативният полет е закъснял над 2 часа, имате право на обезщетение, което в определени случаи може да бъде намалено с 50%.

Права при отказан достъп на борда поради свръхрезервация

Какво означава свръхрезервация?

Разполагате с потвърдена резервация и сте пристигнали навреме за качване на борда, но достъпът на борда Ви е отказан.

При свръхрезервация авиокомпаниите търсят доброволци, които да се откажат от резервациите си. Ако няма доброволци, авиокомпаниите отказват достъпа на борда на пътници против тяхната воля. Нямате право на обезщетение, ако доброволно отстъпите мястото си срещу ваучер или друга сделка.
Какви права имам, ако за полета са продадени повече билети от свободните места?
Ако Ви бъде предложен алтернативен полет, който закъснее над 2 часа, имате право на обезщетение. То може да бъде намалено с 50%, ако времето на пристигане не надвишава това по разписание с: до 2 часа (за разстояния под 1,500 км), до 3 часа (за разстояния между 1,500 км и 3,500 км) или над 3 часа (за разстояния от повече от 3,500 км).

Право на грижа

При отмяна на полети, отказан достъп на борда или закъснения при излитане над 2 часа авиокомпаниите трябва да Ви предоставят:

 1. Храна & Напитки: в зависимост от продължителността на закъснението или отмяната.
 2. Комуникация: 2 телефонни обаждания, телекс или факс, имейл.
 3. Настаняване в хотел и превоз до него: Ако времето за излитане е най-малко 1 ден след времето за излитане по разписание или престоят е наложителен.

Право на обезщетение

Имате право на обезщетение при следните условия:

 1. Полетът е закъснял при пристигане над 3 часа.
 2. Пътували сте в рамките на ЕС или сте излетели от летище в ЕС.
 3. При полети, излитащи от летище извън ЕС, но пристигащи в ЕС с авиокомпания, регистрирана в ЕС.
 4. Във Великобритания може да поискате обезщетение до 6 години назад; в Германия, Испания, Италия и други държави-членки на ЕС – до 2 или 3 години назад.

Правата по т. 2 срещу въздушния превозвач са приложими за всички пътници без значение на тяхното гражданство.

Т. 2. и т. 3. са обяснени в таблицата по-долу:

Заминаване и пристигане Авиокомпания от ЕС Авиокомпания извън ЕС
От летище в ЕС до летище в ЕС Да Да
От летище в ЕС до летище извън ЕС Да Да
От летище извън ЕС до летище в ЕС Да Не
От летище извън ЕС до летище извън ЕС Не Не

Права при пропуснат свързващ полет

При пропуснат свързващ полет времето на пристигане на крайната дестинация служи за измерване на закъснението на полета, ако сте резервирали цялото пътуване на една обща резервация. Ако сте резервирали полетите отделно, нямате право на обезщетение за свързващите полети.

На 07.05.2013 Върховният федерален съд постанови, че закъснял полет до междинна дестинация попада в обхвата на чл. 3 на Регламент (ЕО) 261/2004. Пътниците имат право на обезщетение, ако заради закъснението са пропуснали свързващ полет и са пристигнали на крайната си дестинация със закъснение над 3 часа.

При пропуснат свързващ полет поради закъснение или отмяна, авиокомпанията трябва да предложи на пътниците:

 • възстановяване на пълната стойност на самолетния билет или
 • обратен полет до първоначалния пункт на излитане
 • премаршрутиране до крайната дестинация с най-ранния възможен полет или с оглед удобството на пътника и наличността на свободни места.

Права при пакетни екскурзии

Регламент (ЕО) 261/2004 предоставя защита при туристически пакети, пакетни екскурзии и почивки, закупени в рамките на ЕС, дори ако пътуването е с крайна дестинация извън ЕС.

Планираният маршрут трябва да посочва дестинациите на полета, вида на превоза и др.

Преди пътуването туроператорът трябва да Ви информира писмено за времето и мястото на спирките и свързващите полети.

Авиокомпаниите могат да променят цената, ако това е предвидено в общите условия.

Туроператорът носи цялата отговорност при нарушение на общите условия.

Например, туроператорът действа от името на пътника срещу авиокомпанията при предявяване на обезщетение. Той трябва да поиска възстановяване на разходите за самолетен билет, дължимо до 7 дни в брой, чек или банков превод, или да Ви бъде предложен алтернативен полет до крайната дестинация.

Какво означава „Извънредни обстоятелства”?

Извънредни обстоятелства са ситуации, при които авиокомпанията не може да контролира смущението при полета, въпреки че е взела всички необходими мерки, за да го предотврати.

Авиокомпаниите обвиняват извънредните обстоятелства за повечето закъснения или отмяна на полети.

Примери за извънредни обстоятелства:

 1. Земетресение, вулканично изригване, изключително лошо време, цунами и др.
 2. Стачка на членове на екипажа, която причинява закъснения при всички други полети с други авиокомпании.
 3. Трудно забележими технически проблеми като удар от птица в двигателя на самолета.
 4. В страната на крайната дестинация има политически безредици.

Пътниците нямат право на обезщетение, но авиокомпанията трябва да спазва „Правото на грижа„.

Таблицата по-долу съдържа ‘извънредни обстоятелства’, които освобождават авиокомпанията от задължението за плащане на обезщетение:

Стачка Природни бедствия Технически проблем
Извънредни обстоятелства

не може да претендирате за обезщетение)

Стачката е извънредно обстоятелство, което не може да се избегне и следователно не може да претендирате за обезщетение. Вулканично изригване, цунами, ураган и градушка са  ‘Природни бедствия’; нямате право на обезщетение. Счита се за извънредно обстоятелство, ако авиокомпанията не е могла да избегне техническия проблем.
Не е извънредно обстоятелство (може да претендирате за обезщетение) Може да получите обезщетение, ако закъснението на полета е могло да бъде избегнато и други авиокомпании са могли да летят по време на стачката. Може да претендирате за обезщетение, ако авиокомпанията е могла да го предотврати, като например почисти пистата. Не е извънредно обстоятелство, ако е могло да бъде предотвратено. Например, улавяне на птици по пистата или поддържане на резервни части в наличност.

Стъпки при закъснял или отменен полет

Уверете се, че авиокомпанията не може да докаже, че не сте се явили на изхода за излитане или не сте искали да пътувате.

Ако полетът Ви закъснее или бъде отменен:

 • слушайте внимателно съобщенията на летището.
 • съберете доказателства (напр. снимайте таблото за излитащи/пристигащи полети).
 • регистрирайте се навреме (т.е. 2 часа преди времето за излитане по разписание, така. че авиокомпанията да не може твърди, че не сте се явили).
 • попитайте за причината за закъснението или отмяната на полета.
 • обменете контакти с други пътници, които могат да свидетелстват, че сте били там.

Как можем да Ви помогнем да получите обезщетение?

Ние предлагаме експертни познания, как да претендирате за обезщетение при закъснение или отмяна на полет. Авиокомпанията често плаща обезщетение след нашата намеса, дори когато не е отговорила на пътника или му е отказала обезщетение, ако той предварително се е свързал с нея.

Нашите експерти обсъждат случая Ви с авиокомпанията, за да докажат основателността на иска Ви.

В нашата база данни може да намерите различни съдебни казуси относно права на пътниците. Ние работим с опитни адвокати, за да защитаваме Вашите права в съда.

Какво казват клиентите за нас?

Изберете как да претендирате за обезщетение

Лого Адвокат

Адвокат

Q
Такса от 30€ до 520€ + съдебни такси от 30€ до 385€
Q
Рискувате да загубите пари, ако загубите случая
Q
Влагате часове от личното си време
Q
Неизвестен резултат
Лого CF

Claim Flights

R
Допълнителни база данни и правни доказателства
R
Отнема само 2 минути от времето Ви
R
Плащате такса само ако победим
R
Експерти с висок процент на успех
Лого потребител

Опитвате сами

Q
Много авиокомпании игнорират исковете на пътниците
Q
Случаят все пак може да приключи в съда
Q
Инвестирате часове от времето си
Q
Ниски разходи

Предоставяме помощ на много езици - Claim Flights международни уебсайтове