Обезщетение за закъснял полет на BH Air

Ако Вашият полет с BH Air закъснее с над 3 часа или бъде отменен без предизвестие, може да имате право на обезщетение до 600 евро съгласно Регламент (ЕО) 261/2004.

Въведете данните за Вашия полет и проверете размера на обезщетението, което може да поискате:

Обезщетение за закъснял полет с BH Air

Тук ще намерите всичко, което трябва да знаете, за да получите обезщетение до 600 евро на пътник съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 при закъснял полет или отмяна на полет с BH Air.

полет Може да имате право на обезщетение, ако…

 1. полетът Ви пристигне със закъснение над 3 часа.
 2. сте излетели от летище в ЕС.
 3. сте пристигнали на летище в ЕС с авиокомпания, регистрирана в ЕС.
 4. закъснението не е причинено от извънредни обстоятелства.

Размерът на обезщетението варира между 250 евро и 600 евро в зависимост от дължината на маршрута и продължителността на закъснението.

Въведете Вашия полет и проверете обезщетението, което може да поискате: проверете полета си безплатно.

полет Какво да направите, ако полетът Ви е закъснял?

 • ✔ попитайте за причината за проблема / попитайте въздушния превозвач за причината за проблема при полета.
 • ✔ вземете писмено потвърждение от отдел „Обслужване на клиенти” на авиокомпанията.
 • ✔ отбележете точното време на пристигане (т.е. кога е била отворена вратата на самолета)
 • ✔ съберете допълнителни доказателства (напр. снимки, бордна карта, разписки и др.)
 • ✔ въведете Вашите данни за полет в нашия калкулатор за обезщетение
 • ✔ проверете дали имате право на обезщетение
 • ✔ възложете ни случая си и ние ще го обработим без усилия от Ваша страна (ние работим на принципа "Без победа = Няма такса").

Права на пътниците съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004

Съгласно Регламент 261 от 2004 г. пътниците във въздушния транспорт имат право на обезщетение при голямо закъснение или отмяна на полети или отказан достъп на борда поради свръхрезервация.

полет В тези случаи може да поискате обезщетение , ако авиокомпанията носи отговорност за…

 • ➤ закъснение на полет: ако пристигнете на крайната дестинация със закъснение над 3 часа
 • ➤ отменени полети: ако не сте уведомени относно отмяната на полета поне 14 дни преди началото на полета
 • ➤ отказан достъп на борда: ако Ви бъде отказан достъп на борда на самолета за Вашия полет поради свръхрезервация
 • ➤ изпуснат полет: ако сте изпуснали свързващия си полет поради закъснение или отмяна на Вашия първи полет и пристигнете на крайната си дестинация със закъснение над 3 часа

Ако проблемът при полета се дължи на форсмажорни обстоятелства , нямате право на обезщетение.

Пример за подобни обстоятелства са заплахи за сигурността, стачка, непредвидени технически проблеми, природни бедствия като цунами, екстремни метеорологични условия или други „природни бедствия”.

Права при закъснение на полет с BH Air

Имате право на обезщетение при закъснение на полет, ако …

 • ✔ полетът Ви пристигне с над 3 часа закъснение при крайната дестинация.
 • ✔ сте излетели от летище в ЕС или сте пристигнали на летище в ЕС с авиокомпания, регистрирана в ЕС.

В рамките на ЕС

 • ако сте изминали до 1,500 км, може да поискате обезщетение до 250 евро.
 • ако сте изминали над 1,500 км може да поискате обезщетение до 400 евро.

Между летище в ЕС и летище извън ЕС

 • Ако разстоянието на полета е до 1,500 км, може да поискате парично обезщетение до 250 евро
 • Ако разстоянието на полета е между 1,500 и 3,500 км, може да поискате парично обезщетение до 400 евро
 • Ако разстоянието на полета е над 3500 км и закъснението е над 4 часа, може да поискате парично обезщетение до 600 евро

Права при закъснение при излитане

Ако полетът излети със закъснение над два часа след времето за излитане по разписание, авиокомпаниите трябва да Ви предложат …

 • безплатно храна и напитки
 • 2 безплатни телефонни обаждания, имейла или факс

При закъснение на полета над 5 часа:

 • трябва да бъдете премаршрутирани с възможно най-ранния полет. В противен случай, може да поискате възстановяване на стойността на билета (сумата следва да Ви бъде възстановена до 7 работни дни), ако вече не желаете да пътувате
 • трябва да Ви бъде предложено настаняване в хотел и транспорт между летището и хотела, когато полетът ще се извърши на следващия ден или настаняването в хотел е наложително.

Допълнително, ако пристигнете на крайната си дестинация със закъснение над 3 часа, имате на право на обезщетение, което авиокомпанията трябва да плати.

Права при отменен полет с BH Air

За отменения полет без предизвестие поне 14 дни преди началото на полета може да поискате обезщетение за отменен полет или да получите възстановяване от авиокомпаниите.

Разполагате с две опции, от които може да избирате...

 1. Може да поискате възстановяване на стойността на билета или
 2. Може да поискате премаршрутиране или алтернативен полет.

Ако алтернативният Ви полет закъснее след времето за пристигане по разписание, имате право на компенсация за отмяна на полета.

Размерът на обезщетението варира между 125 евро и 600 евро в зависимост от …

 • броя дни, когато сте били информирани предварително
 • продължителността на закъснението и
 • дължината на маршрута

Права при отказан достъп на борда на самолета при полет с BH Air

При отказан достъп на борда имате право на обезщетение до 600 евро съгласно Европейския Регламент 261/2004, ако …

 • сте се представили на гишето за регистрация навреме и
 • имате потвърдена резервация за съответния полет и изискуемите документи за пътуване и
 • достъпа на борда Ви е отказан поради свръхрезервация (свръхпродажба на самолетни билети) и
 • не сте се отказали доброволно от мястото си

Ако Ви е отказан достъп на борда на самолета поради свръхрезервация, имате право на премаршрутиране с възможно най-ранния наличен полет.

В противен случай може да поискате възстановяване на стойността на билета (сумата следва да Ви бъде възстановена до 7 работни дни), ако вече не желаете да пътувате.

Ако чакате на летището за алтернативен полет, имате право да получите безплатно:

 • Храна и напитки
 • 2 телефонни обазждания, имейла или факс
 • настаняване в хотел и транспорт между летището и хотела (когато полетът ще се извърши на следващия ден и настаняването в хотел е наложително)

Пропуснат свързващ полет с BH Air

Свързващият полет е полет, резервиран под един номер на резервация или в рамките на една резервация.

При пропуснат свързващ полет може да имате право на компенсация за полета до 600 евро съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския съюз, ако …

→ свързващият полет, който сте пропуснали поради проблем при първия Ви полет, е изпълнен от същата авиокомпания и.

→ пристигнете на крайната си дестинация със закъснение над 3 часа.

Имам ли право на обезщетение?

Регламент (ЕО) № 261/2004 е европейски законодателен акт, който се прилага по отношение на въздушното пространство на ЕС. Не е задължително да сте гражданин на ЕС, за да поискате компенсация за полет.

Съгласно регламента може да поискате обезщетение за полети, които са излетели от летище, намиращо се в държава-членка на ЕС (с всяка авиокомпания), или са пристигнали на летище в държава-членка на ЕС с авиокомпания, регистрирана в ЕС.

Излитане и пристигане Авиокомпания от ЕС Авиокомпания извън ЕС
В рамките на ЕС
От летище в ЕС до летище извън ЕС
От летище извън ЕС до летище в ЕС
От летище извън ЕС до летище извън ЕС

С оглед на горепосоченото може да имате право на обезщетение при закъснение на полет съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004.

Изчислете сумата, за която може да претендирате

Пътниците често не са запознати с правата си и поради това искат дребни суми в сравнение с обезщетението, което им се полага.

Claim Flights Ви улеснява като Ви предоставя безплатен калкулатор за обезщетение при закъснял полет. С него изчислявате размера на обезщетението, който може да поискате от авиокомпанията.

Проверете безплатно размера на обезщетението.

Как да претендирам за обезщетение при закъснение на полет?:

 1. ✔ Съберете доказателства за закъснението

  • ➔ вземете писмено потвърждение от авиокомпанията
  • ➔ снимайте таблото с полетна информация
  • ➔ съберете контакти на други пътници от полета, които могат да бъдат свидетели
 2. ✔ Подгответе документите си

  • ➔ документи за полета (самолетни билети, бордна карта)
  • ➔ разписки или фактури за допълнителни разходи (напр. за такси, храна и напитки, настаняване в хотел)
 3. ✔ Поискайте обезщетение

  • ➔ въведете данните за полета си
  • ➔ разберете размера на обезщетението, което може да поискате (ако имате въпроси, прочетете следния наръчник)
  • ➔ въведете случая в системата ни (отнема не повече от 2 минути)
  • ➔ може да възложите случая си на Claim Flights за обработка

Как да претендирам за обезщетение при закъснение на полет?

По принцип, когато пътниците се свържат с авиокомпанията, е възможно авиокомпанията да се оправдае с „форсмажорни обстоятелства”, т.е. да отхвърли иска за обезщетение.

Но ние знаем истинската причина за проблема при полета и можем да Ви помогнем за Вашия случай.

Направете първата крачка да поискате обезщетение, като проверите полета си с нашия калкулатор за обезщетение.

Единственото, което трябва да направите, е да попълните формата за обезщетение при закъснение на полет, като въведете Вашия авиолиния номер на полет, дата на пътуването и допълнителна информация.

Ако желаете ние да обработим случая Ви, е необходимо да ни предоставите Вашите лични данни и да ни възложите случая си за обработка като подпишете дигиталния договор.

Ние работим на принципа "Без победа = Няма такса". Не трябва да плащате нищо, ако не получим обезщетение, т. е. за Вас не съществува финансов риск. Ще трябва да платите такса само ако получим обезщетение.

Нашите експерти имат достъп до полетна информация като например продължителността на закъснението на полета, причината за закъснението, времето на заминаване и пристигане и др., които да ни помогнат да получим обезщетение.

Нашите експерти имат достъп до полетна информация като например продължителността на закъснението на полета, причината за закъснението, времето на заминаване и пристигане и др., които да ни помогнат да получим обезщетение.

Не се бавете, а поискайте обезщетение сега.

Защо да изберете Claim Flights?

 • Без победа, няма такса Да, правилно сте прочели. Ще трябва да платите такса само ако спечелим случая
 • Без допълнителни правни, или административни такси (дори ако трябва да представим случая Ви пред съда)
 • Почти 100% успех в съда
 • Такса при успех 20.25% + ДДС.
 • Високи оценки при сравнение с други фирми за предявяване на вземания
 • Победител в множество тестове на фирми за претендиране на обезщетение при закъснение на полет

Какво казват клиентите за нас?

trustpilot rating

Изберете как да претендирате за обезщетение

Лого Адвокат

Адвокат

Q
Такса от 30€ до 520€ + съдебни такси от 30€ до 385€
Q
Рискувате да загубите пари, ако загубите случая
Q
Влагате часове от личното си време
Q
Неизвестен резултат
Лого CF

Claim Flights

R
Допълнителни база данни и правни доказателства
R
Отнема само 2 минути от времето Ви
R
Плащате такса само ако победим
R
Експерти с висок процент на успех
Лого потребител

Опитвате сами

Q
Много авиокомпании игнорират исковете на пътниците
Q
Случаят все пак може да приключи в съда
Q
Инвестирате часове от времето си
Q
Ниски разходи

Предоставяме помощ на много езици - Claim Flights международни уебсайтове